PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Skład Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

powołanego na mocy uchwały XVII Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

na kadencję 2015 - 2019

L.P.

IMIĘ

NAZWISKO

FUNKCJA

MIASTO

1.

Wiesław

Kołak

Prezes

Warszawa

2.

Zygmunt

Pyszkowski

Wiceprezes

Szczecin

3.

Stanisław Leszek

Stadniczeńko

Wiceprezes

Opole

4.

Mirosław

Kędzierski

Sekretarz Generalny

Ostrołęka

5.

Grażyna

Kalińska

Skarbnik

Warszawa

6.

Józef

Bogdaszewski

Członek Prezydium

Wrocław

7.

Monika

Jagodzińska

Członek Prezydium

Warszawa

8.

Zygmunt

Nowaczyk

Członek Prezydium

Wałbrzych

9.

Arkadiusz Gawiński Członek Prezydium Warszawa

10.

Grzegorz Piestrak Członek Prezydium Przemyśl

11.

Daniel

Brożek

Członek Zarządu

Toruń

12.

Jan

Waligóra

Członek Zarządu

Poznań

13.

Krystyna

Chowańska

Członek Zarządu

Konin

14.

Zbigniew

Drzewiecki

Członek Zarządu

Warszawa

15.

Marian

Duda

Członek Zarządu

Krosno

16.

Roman

Ficek

Członek Zarządu

Kraków

17.

       

18

Ryszard

Gazda

Członek Zarządu

Gdynia

19.

Barbara

Grajczak – Migawa

Członek Zarządu

Grudziądz

20.

Helena

Hass

Członek Zarządu

Zamość

21.

Irena

Kasperska – Dwórnik

Członek Zarządu

Lublin

22.

Leszek

Kirzenkowski

Członek Zarządu

Olsztyn

23.

Waldemar

Kozłowski

Członek Zarządu

Gdańsk

24.

Artur

Libor

Członek Zarządu

Świętochłowice

25.

Daniel

Pabich

Członek Zarządu

Zielona Góra

26.

Kazimierz

Pleśniak

Członek Zarządu

Legnica

27.

Tomasz

Komorowski

Członek Zarządu

Kętrzyn

28.

Kazimierz

Sas

Członek Zarządu

Nowy Sącz

29.

Marzena

Sedlaczek

Członek Zarządu

Opole

30.

Andrzej

Stefanowski

Członek Zarządu

Świdnica

31.

Halina

Szerszeń

Członek Zarządu

Warszawa

32.

Jolanta

Szklarska

Członek Zarządu

Warszawa

33.

Jan

Szymański

Członek Zarządu

Łomża

34.

Ryszard

Wach

Członek Zarządu

Jelenia Góra

35.

Jan

Wiesiołek

Członek Zarządu

Katowice

36.

Paweł

Wojniak

Członek Zarządu

Kielce

37.

Henryk

Zabrocki

Członek Zarządu

Koszalin

38.

Piotr

Zamelski

Członek Zarządu

Opole

39.

Lilianna

Zielińska

Członek Zarządu

Suwałki

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA TPD

NA KADENCJĘ 2015 – 2019

L.P.

IMIĘ

NAZWISKO

FUNKCJA

MIASTO

1

Henryk

Romańczuk

Przewodniczący

Warszawa

2

Alicja

Andrzejewska

Sekretarz

Złotów

3

Wojciech

Chojnacki

Członek

Łódź

4

Anna

Gruszczyńska

Członek

Warszawa

5

Zbigniew

Krzemiński

Członek

Sosnowiec