PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

 Stanisław Tułodziecki 

(1909 – 2014)

            Działacze TPD zapamiętali Stanisława Tułodzieckiego jako wieloletniego prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którego pasją i powołaniem było organizowanie opieki i pomocy dla dzieci, na których krzywdę i potrzeby był niezmiernie wyczulony.

            Podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w dniu 19 września 2017 roku, umieszczonej na ścianie domu, przy ul. Słowackiego 5 w Warszawie, w którym mieszkał przez ponad 60 lat, wygłoszono wiele ciepłych słów, pełnych podziwu i szacunku dla jego postawy, pracowitości i dokonań.

            To on – powiedział Bohdan Tracewski – konsekwentnie walczył o przetrwanie Towarzystwa w szczególnie trudnych latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy władze nakazały jego likwidację. Ale udało się i dzięki temu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci po dziś dzień działa aktywnie dla dobra dzieci.

            Prezes Wiesław Kołak podkreślił, że Stanisław Tułodziecki umiał walczyć o słuszne sprawy, a jego troska o dzieci i podejmowane inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia dzieci, wciąż stanowią wzór godny naśladowania. Wiersz „Wolność” autorstwa Stanisława Tułodzieckiego odczytała dyrektor LO w „Helenowie” Dorota Myślińska, przypominając, że jest on  patronem tej szkoły. Głos zabrali również licznie zgromadzeni sąsiedzi i znajomi, którym w imieniu mieszkańców podziękowała Teresa Januszczak za wkład, jaki wnieśli w realizację tej inicjatywy.

            Odsłonięcia tablicy dokonała żona Irena wraz z Krzysztofem Buglą, burmistrzem warszawskiej dzielnicy Żoliborz. W uroczystości uczestniczyli również syn Maciej i wnuczka Karolina. Maciej Tułodziecki podziękował burmistrzowi, a także m.in. prezes WSM  Barbarze Hruszowiec, arch. Andrzejowi Kuryłek i innym osobom współdziałającym w realizacji  tego pięknego i ważnego przedsięwzięcia. Obecna była oraz uczestniczyła w przygotowaniach również prezes żoliborskiego TPD Anna Gruszczyńska. Splendoru uroczystości dodał poczet sztandarowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

             Napis na tablicy głosi:

 Pedagog, działacz społeczny oraz oświatowy. Bohater walki o niepodległość, sprawiedliwość społeczną, publicysta. Współtwórca oraz wieloletni prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Bronił praw najmłodszych do lepszego życia oraz nauki, organizował pomoc potrzebującym. Mieszkał w tym domu przez ponad 60 lat.                                         

Galeria