PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Marian Duda, Prezes krośnieńskiego TPD odznaczony

Gratulacje dla Pana Mariana Dudy, Prezesa krośnieńskiego oddziału TPD oraz całego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Krosno! 👏

„W tym roku statuetką uhonorowany został Marian Duda, prezes krośnieńskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, od 12 lat społeczny rzecznik praw dziecka, przewodniczący Rady Pożytku Publicznego w Krośnie. - Jest cenionym pedagogiem, organizatorem działalności edukacyjnej, opiekuńczej, terapeutycznej. Z wielkim zaangażowaniem wspiera dzieci, których dobro jest dla niego najważniejsze. Jest niestrudzonym orędownikiem idei korczakowskiej - stwierdził Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna.”

© Bal Otwartych Serc w Krośnie - terazKrosno.pl
Źródło: https://www.terazkrosno.pl/…/9411-bal-otwartych-serc-w-kros…

 

GALERIA

 

Fot. Andrzej Józefczyk dla terazKrosno.pl